Από χθες άρχισαν να αναρτώνται σταδιακά τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, τα οποία εμπεριέχουν και τον συμψηφισμό με βάση τα εισοδήματα του 2016 για τους ελεύθερους επαγγελματίες , τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και τους αγρότες.

Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν αφορά ασφαλισμένους που εργάζονται παράλληλα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ως μισθωτοί αλλά ούτε και τα “μπλοκάκια” που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του νόμου Κατρούγκαλου. Η εκκαθάριση για αυτές τις ομάδες θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο.

Ο ασφαλισμένος που θα δει πιστωτικό υπόλοιπο καθώς δήλωσε το 2016 μικρότερο εισόδημα από το εισόδημα που δήλωσαν το 2015 σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο έχει τις εξής επιλογές:

Όσοι δουν έχουν πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ, μπορούν να το εισπράξουν εφάπαξ στον τραπεζικό τους λογαριασμό μετά τα τέλη Μαίου (εντός 2μήνου από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης). Για συμπλήρωση του Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), έχει δημιουργηθεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία

-Ποσό άνω των 50,01€ μπορεί να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ. ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ.

Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€ δεν εισπράττεται αλλά θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

Αντίθετα, όσοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, δηλαδή δήλωσαν το 2016 μεγαλύτερο εισόδημα από το 2015 θα το πληρώσουν ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως 31.5.2018, ενώ η τελευταία δόση πληρώνεται 28.9.2018.

Προσοχή, οι δόσεις εκκαθάρισης για το 2017, σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου, πρέπει να πληρώνονται στο ακριβές ύψος τους καθώς είναι ευθέως συνδεδεμένες με την ασφαλιστική ενημερότητα.

Αντίθετα, για τις εισφορές του 2018 αρκεί η καταβολή του ελάχιστου ποσού, ανεξάρτητα από το ύψος του ειδοποιητηρίου.

Οι τρέχουσες εισφορές 2018 θα εκδίδονται στο μεταξύ κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος με χρεωστικό υπόλοιπο θα πληρώσει διπλές εισφορές καθώς μαζί αναρτώνται και οι εισφορές Μαρτίου 2018 αναρτάται τώρα μαζί με το πρώτο εκκαθαριστικό για το 2017. Η πληρωμή των εισφορών Μαρτίου 2018 είναι πληρωτέα έως 18/5/2018.

ΠΗΓΗ: www.protothema.gr