Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
 
forologikh klimaka
Σημαντική βελτίωση φέρνει το 2020 στο διαθέσιμο εισόδημα των φυσικών προσώπων η νέα φορολογική κλίμακα η οποία αναμένεται να ελαφρύνει περί τα 4 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.
 

Ειδικότερα μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους µέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Τα οφέλη ωστόσο που προκύπτουν για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν εισόδημα από 20.000 έως 50.000 ευρώ είναι από μικρά έως μηδενικά.

Οι φορολογικές κλίμακες που ισχύουν είναι:

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, φόρος 9% (αντί 22% σήμερα).
Από 10.000 έως 20.000 ευρώ, φόρος 22% (όπως σήμερα).
Από 20.000 έως 30.000 ευρώ, φόρος 28% (αντί 29%).
Από 30.000 έως 40.000 ευρώ φόρος 36% (αντί 37%).
Από 40.000 ευρώ εισόδημα φόρος 44% (αντί 45%).

Ειδικά για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται:

– κατά 777 ευρώ εάν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα

– κατά 810 ευρώ εάν υπάρχει 1 εξαρτώμενο τέκνο

– κατά 900 ευρώ εάν υπάρχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα

– κατά 1.120 ευρώ εάν υπάρχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα

– κατά 1.340 ευρώ εάν υπάρχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα

– κατά επιπλέον 220 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω.

Η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα

1.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019 φόρο 300 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει φόρο 123 ευρώ (μείωση 177 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ και 1 παιδί το 2019 θα πληρώσει 250 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 90 φόρο (μείωση 160 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ κα 2 παιδιά το 2019 θα πληρώσει 200 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 0 φόρο (μείωση 200 ευρώ).

2.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019 φόρο 740 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει φόρο 563 ευρώ (μείωση 177 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 12.000 ευρώ και 1 παιδί το 2019 θα πληρώσει 690 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 640 ευρώ φόρο (μείωση 160 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 12.000 ευρώ κα 2 παιδιά το 2019 θα πληρώσει 640 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 310 φόρο (μείωση 330 ευρώ).

3.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019 φόρο 1.400 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει φόρο 1.283 ευρώ (μείωση 117 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ και 1 παιδί το 2019 θα πληρώσει 1.350 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 1.250 ευρώ φόρο (μείωση 100 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ κα 2 παιδιά το 2019 θα πληρώσει 1.300 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 1.030 φόρο (μείωση 270 ευρώ).

4.Μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πληρώσει το 2019 φόρο 2.500 ευρώ ενώ το 2020 θα καταβάλει φόρο 2.483 ευρώ (μείωση 17 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ και 1 παιδί το 2019 θα πληρώσει 2.450 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 2.450 ευρώ φόρο (μείωση 0 ευρώ). Μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ κα 2 παιδιά το 2019 θα πληρώσει 2.400 ευρώ φόρο ενώ το 2020 θα πληρώσει 2.230 φόρο (μείωση 170 ευρώ).

ΠΗΓΗ: www.businessnews.gr