Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

icon1jpg 1

Στη συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ) κα. Νίκη Δανδόλου, συζητήθηκε η πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ και οι στόχοι της επόμενης περιόδου 2021-2027.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησής του, έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της χώρας και ιδιαίτερα στην επιχειρηματικότητα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της Φθιώτιδας απαιτούν άμεσες λύσεις, με ενίσχυση της ρευστότητας και σύγχρονα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο δρόμος δεν είναι εύκολος.

Μόνο με συντονισμένη προσπάθεια από όλους, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ.