Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Wheeling to Help - Αγκαλιάζει τη Λαμία.

9,175
by Radio Memory, 4 years ago

13-10-2016.
Πρώτο γρήγορο cut με aerial πλάνα της μεγάλης γιορτής εθελοντισμού και μίας τεράστιας αγκαλιάς στο κέντρο της Λαμίας.