Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

What are Germans like? -Typisch Deutsch-

9,838
by Ornicom Web Solutions, 3 years ago

What is common for German people? What is typically German? Let's talk about "typisch Deutsch"!