Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

How to DIY Reusable Cloth Nursing Pads (QUICK and EASY)!

1,095
by Radio Memory, 6 years ago

Are you planning to exclusively breastfeed your baby? Do your breasts, your pocket and the environment a favor! Make your own nursing pads! Go cloth!