Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Το έμφραγμα δεν μπορεί να περιμένει

1,071

Ακόμα και στη εποχή του κορωνοϊού το έμφραγμα δεν μπορεί να περιμένει.